Tomatito luôn cố gắng mang lại trải nghiệm mua hàng thật tốt cho khách hàng.

  • Với đa phần đơn hàng, Tomatito cần vài giờ làm việc để vận chuyển sản phẩm đến khách hàng. Nếu có hàng, Tomatito sẽ nhanh chóng chuyển cho đơn vị vận chuyển giao hàng trong thời gian nhanh nhất. Nếu đơn hàng có sản phẩm bị hết hàng, Tomatito ưu tiên giao phần có hàng trước.

  • Trong một số trường hợp, thời gian giao hàng có thể lâu hơn.